pk10计划精准今天

江西然昇新能源有限公司
P

产品中心

roduct center

福建生物质燃料

福建生物质燃料

      福建生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳花生壳玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。福建生物质燃料的直径一般为6~10毫米。福建生物质燃料根据瑞典的以及欧盟的生物质颗粒分类标准,福建生物质燃料若以其中间分类值为例,则可以将生物质颗粒大致上描述为以下特性:生物质颗粒的直径一般为6~8毫米,生物质燃料厂家长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,福建生物质燃料干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。                                                                                                 


Top